Le pont de l'eprit I et II

2000, huile sur bois, 45 x 90 cm / 60 x 130 cm (Copyright G. Tzipoia)